Hvor længe vil I halte til begge sider?

 

”Da trådte Elias frem for hele folket og sagde: "Hvor længe vil I halte til begge sider? Hvis det er Herren, der er Gud, så følg ham; hvis det er Baal, så følg ham. Men folket svarede ham ikke et ord. 1. Kong 18,21.

 

Israels folk var så smittet af Ba'alsdyrkelsens væsen, at de stod der uden svar. Kompromisets ånd var tydelig. De var blevet "den haltende generation."

 

Så bad Elias. Da faldt Herrens ild. Og hele folket kastede sig ned og sagde: "Det er Herren, der er Gud! Det er Herren, der er Gud."

 

At halte mellem sandhed og løgn, mellem lys og mørke er livsfarligt. "Kompromisets Ånd er af Satan, det klare standpunkt er af Herren!" (Dag Risdal).

 

Apostlen Paulus spørger: "Hvilken sammenhæng er der mellem Guds tempel og afguderne?" For det er os, der er den levende Guds tempel!

 

Derfor: ”Drag bort fra dem, og skil jer ud", siger Herren, "og rør ikke ved noget urent! Så vil jeg tage imod jer, og jeg vil være jeres Fader, siger Herren den almægtige." (2. Kor. 6. 16-18)

 

Så er der en vej ud også af vor nød, for der en vej ind til den Almægtige i Jesu navn. Men det er opgørets vej. Opgør med at gå kompromisets vej.

 

"Hvis I vil vende tilbage til Herren af hele jeres hjerte, skal I fjerne de fremmede guder og Astarterne, og af hjertet holde fast ved Herren og tjene ham alene."

 

Det siger Samuel til hele Israels hus, efter at de i 20 år havde sukket efter Herren. Og så kom det fra folket: "Vi har syndet mod Herren." (1. Sam. 7. 2-6.)

 

Har vi gjort det samme? Lad os gå den vej, Skriften anviser, da bliver vi velsignet - ovenfra, og mindre kan vi ikke nøjes med!