Budskabet fra Nådens rige...

...den rene lære

Nyoversat litteratur af Carl Olof Rosenius

Roseniuslitteraturen er Guld i en åndsfattig tid...!

Litteraturen er Guds eget budskab

til os ved Den Hellige Ånd

gennem

Carl Olof Rosenius.


- En udpræget vækkelsesbevægelse

blev skabt ved hans forkyndelse!

Lidt af hvert...

Hvem var Carl Olof Rosenius?


Carl Olof Rosenius blev født 3. feb. 1816 i Västerbotten i Sverige. Han døde 24. feb. 1868, bare 52 år gammel.


En troendes erfaring:

Troen må fratages mennesket for at det kan tro!

Mennesket skal gennem anfægtelse lære at troen ikke er noget man "har!"

Det at tro er ikke noget man "kan."

Og det at være en troende er ikke noget man "er."

Troen er ikke en åndelig egenskab, evne eller noget vi ejer.

Mennesket vil opdage at troen ikke er vor frelse, lige så lidt som Åndens frugter er det.

Kristus alene er vor frelse. Troen lever altid af Ordet om Kristus.

Men Ordet er ikke "til disposition", og troen er ikke menneskets egen mulighed.

Gud alene taler ved Ånden det ord som er troens indhold og som skaber troen.

Nogle citater:

Så længe vi holder os til lovens gerninger, forsøger vi at bygge. Og så længe vi bygger, bliver vi ikke opbygget. (Adolph Saphir)

 ----

De som er født af uforgængelig sæd, har (ejer) evigt liv. (Adolph Saphir)

 ----

Kun den som kender faldets dybde, kender også storheden af det lægemiddel som behøves. (Adolph Saphir)

 ----

”Den ydre bekendelse er blevet deres ligklæder, og den livløse form deres ligkister.” (Emil Gustafson)

  ----

Åndens vished er hans prædikenudkast, og bønnesamværet med Jesus hans forberedelse. (Emil Gustafson)